Make your own free website on Tripod.com


 

Loving You is my Life's Ideal - ngoi nei see ngor yut sun jon lei sheung

Cantonese -Track #8

see nei chee ngor sun ming ngoi yut tong
mai woo mon lui nei loy do
tui hoi yut peen cheung
ling ngor joi yao hey mon
chun sup ching sum yut wong
wai hor yeung nei wai hor yeung ngor
sau gor sheung dic gum tien gun sheung

# mo woon day sheung sum yut cheung
moot fat gee yut ser gum ching jun sheung
yu ching may liu
kirk but gum mon wor sheung
mo woon day sheung sum yut cheung
moot fat hor jau chuk chee ching fong hern
ching wai yu yuu
wing yuen moot ching long
(ching wai yu yuu pa joi do vuoy hern)

meen dui ngoi nei but dong hui sau fong
yu lung wai nei ngor yuen pui sheung
gum tien dic chong sheung
ling ngor joi chee sut mon
wan see ching sum yut wong
sau see gong nei siu yik wor nei
see ngoi yut sun jong dic lei sheung