Make your own free website on Tripod.com


 

Firing Glamour - mei li ren sao

Mandarin -Track #1

Thank you Vincent Wong for his Romaji!

jin tien duh xin ching yau yu hai shi kuai luh
bu kao tien chi lai fu zher
zhi huan de shi ching ru guo tai guo mei ren
gen juh gan jue bie pa shen

yao her bi jai jing zhi chien mien xun zhao
rang ren sin dong duh wei xiao
wor xiang xin wor zhe ger yang zhi hen hao
kai xin mei you jue zhao
tai tou ting xiong jiu hao

mei li ren sao
kaui luh huan rao

wor yuo wor zhi ji
jui ter bie duh wei dao
mei li ren sao
kong shi bu liao
ching zu zhai ying bao
rang ren shen huen dian dao

mei li ren sao
kaui luh huan rao
wor zhao duh dao
rang xin ching zhao huo duh wei dao

mei li ren sao
kong zhi bu liao
ti wen shen gao
ting bu liao
dang bu liao
sou bu liao
kuai fung diao