Make your own free website on Tripod.com


Ladies First

Cantonese/Mandarin-Track #2

 

chung but vuoy tai ma fan
chung but vuoy tai wor man
chung loi do but beet nei
wei ngor gun goi boon gor jup gaun
chung but geui nei wei lei
chung but ju dor lau lei
lan tai do but beet nei wei ngor fun dam

*jei joan lui yao yet joan shun tai teep sai sum
but beet nei fai sum mui yui gao juk gon for
gum tien yiu go beet shuy yiu but tai dor
duc yut gor yuen nei hor don jo won cup ngor
ching nee bei jai wuh lee kai nee
jee chien lee kai wuh
tai ngor da yuen cheung fong yuen cheng
(mun) nei gao wei dai mor

# ching nee bei jai wuh lee kai nee
jee chien lee kai wuh
yu yuet ga jun ee jek for yuen ngor sin sor san ho mor
ching nee bei jai wuh lee kai nee
jee chien lee kai wuh
horn ngor sin lei cheung fong lei cheung
nei vuoy lai yuan mor
ching nee bei jai wuh lee kai nee
jee chien lee kai wuh
chung mei dzoy toe gor sum mor
mo wai bik duc ngor hak hei leam ho mor

yu gor nei gao yun chin
cheen ching mui gor wai yee
pon yun jum more gon ngor joi jei yut hak
ngor vuoy joi yee
yu chee geep ke chun chin
yu chee sun but fung see
tzoy yun sin cup pao hay mei fak tong gee

lan jek chuk hao gon sum mor
mo wai bik duc ngor tzung yu fak hay for