Make your own free website on Tripod.com


 

Unique - du yi wu er

Mandarin -Track #5

Thank you Vincent Wong for his Romaji!

shui sou zhong jung you ba wor
zhi jian jing pur
na fen ai shui zhen huor ren
li ker yao juo chu xuan chir
kung chien jue hou
ming zhi dao jiu bie chour guo

ta huo ta mei you chiang ruo
sui shi jiao huan jao se
jiu dang zuo cha puo
ni jiu hen du ter

ru huh rang ai jue ding ni gou bu gou zhi ker
ru huh wor jue duh ni du yi wu er
ru huh rang ai zhen ming wor men ching tau yi huh
jiu ping wor jue dui shi du yi wu er

Ooh~ you yu gan zhai yen chien san dong
Ooh~ san dong ni li ker xuan zhun wor