Make your own free website on Tripod.com


 

Forever Beautiful - juong sun mei lai

Cantonese -Track #3

dop jeem ying gao gay duc
jer yuong po gick mei ho
ngoi yao cheen gun tzung
tzung gor mo ngai dic teek lo
nei nah sau gee joi bun ju joi cho
gai foo ya bei nei sau bo
chung cheen nah yuc wei
wing mei lun jo doh

see nei huy woon sing ngor
lo lic choi lun bei ngoi mo
dan vuoy tao mook doh nei
wei ngor ho jee gay but ho

ngor jer hun wun yee hup jerk ngan jing
jee duc nei chum tzung sun ying
yu gor jer gay yic fay ngoi ching
leen tien doh but vuoy tai go hing

#mok fay hor juong sun mei lai
choi jick duc ngaow ngaow sau gee fat sai
dui nei but ji gum gick gehng lai
dong nei ji gay choi see hui ngai
mok fay dor yuc fun sau lai
choi jick duc fun hern ngor dic yuc chai
cup ngor ji shun cup ngor day wei
jer kiyu hung fuk but pa lau sai
yum ta moon dor piu leung
mei cup nei gehng gwai

gay yic mo lung joi heng
heng but gor mork for sing
kao nei dic sau bay
po ngor yun chiu chung cheung wing
ngor jer hung wun yee
hung wun doh yut juen sun
jao duc doh nei loi wei ngor da hey
yu gor hor po hey jer ngoi ching
leen teen doh vuoy tai ngor go hing

yun yao gee shun sor yee mei lai
si ngor je bei doh fong dai

joi boon hung ji juong chun nei
but goon sun sai