Make your own free website on Tripod.com


 

Not Necessary - her bi

Mandarin -Track #2

Thank you Evie Khoo for this Romaji!

wor men bu duan duh jing zhen
bian de bi jiao bu li zhi
ni yong xu duo ke yi shang hai wor duh tzi
rang ni de xin huo de pian ke duh an ding

#kai shi bu shi jeh ger yang zhi
fa xian yi jing tai chi
ru guo shi jian ke yi ji xuan wor duh jing shi
ni duh chin bai hui bu hui bian tzi

@sui fu bu liao tzi ji
cheng ren jeh yi duan mi shi
bu guan sheng xia duh you yi
neng fou ji xu
hao xiang sui fu tzi ji
ji shi yi cheung you xi
wor duh ren tzun
her bi