Make your own free website on Tripod.com


 

Doctor and I - yee sun yu ngor
Theme from "Fighting for Love"

Cantonese -Track #4

kong lit duc fung deen dic ngoi luen
yu beng mor yut boon hor pa
ngor yeung ta kong san
choi gee gok hung jai ta yuet lan

wan see dung yee ho jer gor chum tong chong ba
doh fut yuen yut teen
ya ying goi vuoy ga

#lau yee joi nei dic bay noi liu seung
gee lay jer sum hak dic chong seung
see sut wat see sum wor chui yuet
wan see yee gheng moot guai yuet

%lau luen joi nei dic bay noi liu seung
doh gor gum man yeh tong fu yut cheung
loi jom see jeung nah goo see sou ming yeen cheung

na yuet sui ho ho ba ngor yee
yu gee hey doh ying yut see
tong ngor yu jer lui
toe bay liu nah tong but gee

lau luen joi nei dic bay noi liu seung
doh gor gum man yeh tung fu yut cheung
gee fau yee fa gong sum huet
sum wor yee fu wai mui yut fun chuen
ching nei jom jer
jer lui wat ling ngor gok duc wun luen