Make your own free website on Tripod.com


 

Shocking Pink - ying gwong fun hong

Cantonese -Track #1

Thank you Natalie Lai for this romaji!

yuek si jik mok neng joi pie dui pie gwong
gum man jun ngor leen yeh dou chu chong dong
yeuk si yuk mong neng joi ngom lui fat gwong
fong ngor jun yup jui hack dic hack fong

#loi jei jei nei ngan gwong
jiu jiu ngor man jong
joi chut hack zhong ching yeh gwong dik fun hong
jow jeung yeh tai sum
sai guy vuoy hong fong
seung dai hwa yeung yeh lui yao gwong

%tsuen cheung ga jeuk muk geng
meen seung dai jeuk ging yeung
jao jeung yeung mong jeuk fat gwong dic sing jeung
yuet leung yan lik bo jeung
man jeung been woon sik seung
uun leung ji yeem ba ngor hei foon nay but jing seung
(jun leung fong yum ba) ngor hei foon jei yeung

yeuk si jik mok neng joi ngum lui fat gwong
jung hor cup yun tong lui seung gwo sau mong
yuk mong jau jeung wai juek boon fai shoot fong
hon tao ngor ba nay but beet ex gwong