Make your own free website on Tripod.com


 

Crying Game - hook yup yao hey

Cantonese -Track #2

nei yee ging but dong
jum more jum more
fong hor yee ling ngor foon siu
kay sut nei but guan sum
jum more sum siu hook yup
nei do but gee hiu
nei dic see sheung jong
jum more yut diem
do but ju jong ngor sui yiu

chun cheen gik mei lai yik mei miu
hor sic long man yuan diu
jer yut chai yee been fa liu
moot fat joi siu yut miu
(yee ngor kirk mong but liu)

#kay mon yee yut sun ngan lui
dui woon dui woon yut ser foon siu
yu chung ging
kay mon yee yut ngan lui
dui woon dui woon yut ser hey kay
geung tao yut sheung ngai jing
hook yup ngor yee sic ying
ching yun mo shui hak yee jui suk shuet ming
It's a crying game
It's a crying game
(Just a crying game)